૧ …વરરાજા ના હાથમાં નાળીયેર કેમ આપવામાં આવે છે?
જવાબ: એને સતત યાદ રહે કે એની જેમ મારા પણ છોતરા નીકળી જવાના છે.

૨ … શિક્ષક : ભોલુ આ દુનિયામાં કેટલા દેશ છે?
ભોલું: એક જ ભારત!
શિક્ષક : ભારત સિવાયના પણ બીજા દેશ છેને!
ભોલું : બીજા ને તો ‘પરદેશ” કહેયાય.

૩ …શિયાળાની વહેલી સવારે કડકડતી ઠંડીમાં ઘરવાળાઓ કહેતા હોય નાહી લો અને મન કહેતું હોય આજે ચાલશે તો આ ઘરગથ્થું ઉપાય અજમાવા જેવો,
સૌપ્રથમ એક ડબલું પાણી ભરી અરીસા સામે ઉભું રહેવું પછી એ બધું પાણી એકસાથે અરીસા(તમારા પ્રતિબિંબ ) પર રેડી દેવું કદાચ બની શકે કે
તમારા મનમાં એવી લાગણી થઇ શકે કે હાશ આજે નવાઈ ગયું
હરી ઓમ….

૪….બા: મેં આજે ટોકીઝ માં પા picture જોયું ……..

બાપુ: ડોબી ગય તી તો આખું જોવું તું ને પા કેમ જોયું ?????

Advertisements